Mediascope: více kvality, více Evropy

často stačí pohled k sousedům, aby člověk lépe porozuměl nejen vlastním starostem, ale i vývoji, pokroku. Mediascope Europe e.V. vznikl pro podporu a zajištění novinářské kvality v médiích a pro cílevědomější integraci evropských témat a obsahů v médiích. Mediascope podporuje podniky a organizace při produkci inovativních formátů v radiu, TV, v tisku a online. Těžištěm je obohacení lokálního z pravodajství o evropská témata, propojuje regionální a mezinárodní úhly pohledu - s cílem získat široký evropský přehled. Mediascope vytváří podnětyk výměně hodnotné produkce a zkušeností v mediální branži, podporuje kooperace a Co-produkce, které přispívají ke zvyšování kvality v mediální produkci. Naším cílem je, v zájmu čtenářů, posluchačů a diváků posílit a podporovat v oblasti novinařiny kvalitu a dobrou zábavu a tím přispět ke kvalitativně hodnotnému mediálnímu projevu.

Mediascope a mediální kompetence

Mediální kompetence začíná ve škole, často už v mateřské školce. Co je kvalitní radio- a TV-program a jak je poznám? Media jsou tak dobrá, jako jejich čtenáři, posluchači a diváci. Právě mladí lidé by měli být včas vedeni ke sledování novinářských zpráv a příspěvků, stejně jako k zacházení se zábavou, aby získali přehled v rozsáhlé "mediální džungli". Jen vysoká mediální kompetence jejích příjemců/recipientů může působit proti rozšíříjícímu se trendu nezájmu. Mediascope k tomu podporuje mediální kompetence občanů skrze osvětu, další vzdělávání dospělých, mediální výzkum a veřejné akce spolu s místn&i acute;mi médii.

Kontakt: cesko@mediascope-europe.eu